Vindruta/stenskott

Byte vindruta / laga stenskott

Laga stenskott / byta vindruta


Du bör laga ditt stenskott så snart du upptäckt det. Att behöva byta en hel framruta som spruckit

är kostsamt och tar tid, det är då betydligt smartare att laga ett stenskott innan det börjar spricka.

Ett stenskott kan snabbt förvandlas till en spricka, särskilt kring våra breddgrader där

temperaturskillnaderna mellan sommar- och vinterhalvår är stora. Skulle stenskottet börja

spricka medan du kör din bil kan det vara direkt farligt.

Skulle du behöva byta ut din spruckna vindruta så använder vi endast original rutor. Tänk på att

vindrutan är en viktig del av bilens krocksäkerhet