Hämtalämna

Hämta lämna

Gör livet enklare – låt oss hämta och lämna din bil.

Inom 15 km avstånd eller max 30 min enkelväg så debiterar vi 1.200:- ink moms t.o.r. Vid större

avstånd än 15 km debiterar vi 30:- ink moms per km körsträcka. OBS att man måste ta ut en

hyrbil vid hämta/lämna service.