Mobilitet

M o b i l i t e t

Mobilitetsgarantin innebär att du får hjälp på plats om något skulle hända med din bil, dygnet

runt, 365 dagar om året. Det spelar ingen roll var du befinner dig inom europa– ring så får du all

den hjälp du behöver. MobilitetsGarantin gör att du aldrig blir stående och gäller alla bilar från

1986 och framåt, förutsatt att du lämnar in din bil för en Grundservice/LongLifeservice.


Telefonnummer till VW person/Transportbilar mobilitet inom Sverige: 020-665500 från

Europa:+46 771665500


Telefonnummer till AUDI mobilitet inom Sverige: 020-615055 från Europa:+46 771615055


Telefonnummer till Skoda mobilitet inom Sverige: 020-727070 från Europa:+46 771727070